"Dị nhân" hơn 10 năm cõng xi măng, cát sỏi lên núi đắp tượng

Hơn 10 năm nay, trên ngọn núi Đoan Vỹ (xã Thanh Hải, Hà Nam), một mình cụ cõng từng cân xi măng, xách từng túi cát, lên núi đắp, vẽ tượng.