Siết cho vay với chính quyền địa phương

(TBKTSG Online) – Chính phủ đã siết lại việc cho vay nguồn vốn nước ngoài với chính quyền địa phương trong bối cảnh vốn ODA sẽ hết được hưởng lãi suất và cơ chế ưu đãi từ 1-7 tới.