Vũ trụ sẽ giết chết bạn như thế nào khi không có đồ du hành?

Nếu không có bộ đồ phi hành gia, con người sẽ nhanh chóng mất đi ý thức, bị đông cứng hoặc cháy khô, trôi dạt hàng triệu năm trong vũ trụ.