Quân đội Philippines không kích nhầm, 11 binh sĩ thiệt mạng