Trương Thị May làm vedette, Lệ Hằng ngọt ngào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi