Vụ tôm hùm chết hàng loạt: Sở kết luận do mật độ nuôi quá dày