Ô tô tông chết nhân viên trên phà rồi lao xuống sông