Những người "cấm" không được ăn giá đỗ

Giá đỗ rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.