Vinamilk đồng hành hưởng ứng “ngày sữa thế giới”

Ngày 1/6, Hiệp hội sữa Việt Nam cùng Vinamilk đã tiên phong khởi động ngày Sữa Thế Giới