Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn xăm hình?

Bạn đã bao giờ tự hỏi khi đặt bút xăm hình, cơ thể sẽ thay đổi thế nào không?