Tay vợt nữ đạo Hồi làm nên lịch sử ở Roland Garros

Lần đầu tiên có một tay vợt nữ đạo Hồi làm nên lịch sử vào vòng 3 một Grand Slam. Tháng chay Ramadal nhịn ăn, nhịn uống cả ngày làm sao tay vợt này đủ năng lượng thi đấu?