Ông Hải “lơ”: "Hữu Thắng gọi quân ông Tuấn "con" nhiều là ...

Theo HLV Lê Thụy Hải, Hữu Thắng gọi nhiều quân U20 Việt Nam lên tuyển là sáng suốt, và thêm rằng, bầu Đức chê HLV hoàng Anh Tuấn là đúng, không có dấu ấn chuyên môn