Trẻ em bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy từ mấy tuổi?

Theo quy định của Luật hiện hành, trẻ em từ bao nhiêu tuổi khi ngồi sau xe máy đã phải đội mũ bảo hiểm? Nếu không chấp hành, cha mẹ có bị phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?