Điều tra vụ chủ cửa hàng đánh khách du lịch dám trả lại đặc sản

Phát hiện trúng bẫy “cò đặc sản”, chị Bích quay lại cửa hàng tìm hiểu nguyên nhân. Tại đây, chị bị chủ cửa hàng cùng nhân viên hành hung gây thương tích.