Trả lại chai nước cốt dâu, du khách bị chủ cửa hàng đánh ngất xỉu

Do trả lại chai nước cốt dâu tằm, một du khách bị chủ cửa hàng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đánh dẫn đến ngất xỉu.