Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn vào trường chuyên Sư phạm

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn trong đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Hà Nội.