Trụ sở 'phi thuyền' của Apple sắp hoàn thành

Một số hạng mục bên trong trụ sở 2 tỷ USD Apple Park đã dỡ bỏ tấm che, chuẩn bị hoàn thành và có thể được đưa vào sử dụng ngay trong năm nay.