Cho nước nóng vào quạt điều hòa có được không?

Mùa hè thì làm mát nhưng mùa lạnh muốn sưởi ấm thì không biết cho nước nóng vào quạt điều hòa có được không.