Nước mưa đổ như thác vào quán Internet

Trần nhà bị hở một khoảng khiến nước từ cơn mưa lớn đổ xuống như thác lũ, cuốn trôi nhiều đồ vật khiến các game thủ phải chạy trốn vội vàng.