Hàn Quốc sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng mới

Hàn Quốc sắp sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng dẫn đường mới do nước này tự nghiên cứu và phát triển.