Những sao Việt sở hữu “siêu vòng 1” khiến cánh mày râu "đứng ngồi không yên"