LS có nghĩa vụ tố giác thân chủ: Sẽ là bước lùi của tư pháp hình sự

Tranh luận xung quanh việc luật sư có nghĩa vụ tố giác thân chủ, GS.TS Lê Hồng Hạnh đã đưa ra quan điểm riêng cho rằng đó là bước lùi được báo trước của tư pháp hình sự.