Bảo vệ trung tâm thương mại đột nhập tiệm vàng trộm nhiều trang sức

Đối tượng đột nhập vào tiệm vàng trong trung tâm thương mại trộm đi nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng rồi mang đi bán lấy tiền…