Bộ Tư pháp: Chưa có vụ oan sai nào được bồi thường đúng hạn

6 năm thực thi Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước cho thấy việc thu hồi tiền bồi thường từ cán bộ gây oan sai mang tính tượng trưng, nể nang nên chưa đủ sức răn đe.