Máy giặt bị cháy, có nên dùng nước để dập không?

Trong máy giặt có nhiều nước mà vẫn cháy được thì có nên dùng nước để dập lửa không.