Tủ lạnh thông minh để đồ ở đâu cũng được phải không?

Tôi mới mua tủ lạnh thông minh nhưng không biết có cần tính toán chỗ để đồ sống, chín như tủ lạnh thường không.