Tổng thống Mỹ hiểu rõ nghĩa của từ lạ ông viết trên Twitter

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết từ "covfefe" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter thực tế có ý nghĩa với một nhóm người nhất định.