Cuộc hội đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump

Hai nhà lãnh đạo đã tập trung vào vấn đề thương mại trong cuộc hội đàm đầu tiên diễn ra tại Nhà Trắng.