Cận cảnh những cổ mộ của danh tướng, bá hộ Sài Gòn xưa

Nhiều ngôi mộ cổ có tuổi đời cả trăm năm của các danh tướng, vị quan, bá hộ… ngày xưa đang tồn tại ngay giữa Sài Gòn có kiến trúc “độc”, lạ nhưng không phải ai cũng biết đến.