Những ngôi sao bứt phá khỏi cái “bóng” quá lớn của bố mẹ