Nam bảo vệ trung tâm thương mại ở Sài Gòn trộm sạch quầy vàng

Trong ca trực lúc rạng sáng, Nguyên Anh thay áo khoác, đeo khẩu trang, phá quầy vàng lấy hết nữ trang trị giá hơn 700 triệu đồng.