Người đàn bà cất chòi tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu

Mỗi ván bài được tổ chức tại căn chòi hẻo lánh của người phụ nữ quê Kiên Giang, con bạc phải chung chi tiền xâu 100.000 đồng.