Có nên đối xử với nhà giáo như nhân viên công ty?

Bộ GD&ĐT gần đây cho biết sẽ thí điểm chuyển biên chế trong các cơ sở giáo dục công lập sang chế độ giáo viên hợp đồng. Có hai luồng ý kiến trái ngược. Bên ủng hộ cho rằng cơ chế linh hoạt giúp tạo ra cạnh tranh và thúc đẩy sự học hỏi tiến bộ. Bên lo lắng vì cơ chế hợp đồng không có sự bảo đảm an toàn về việc làm cho giáo viên trong bối cảnh “chạy việc” khá phổ biến.