Li kì cuộc chiến bảo vệ “cụ sưa” 200 tuổi trong ngôi đền cổ

Từng bị kẻ gian cưa trộm nhưng không thành nên người dân thành lập một đội trật tự ngày đêm canh chừng gốc sưa 200 tuổi, đại gia trả hàng chục tỉ nhưng không bán.