"Tôi thực hiện động tác chùng gối 100 lần mỗi ngày tại nơi làm việc và đây là những điều đã xảy ra"

Chỉ với một động tác duy nhất thực hiện tại nơi làm việc, cô Liesa Goins (Mỹ) đã cho chúng ta thấy lợi ích của động tác chùng gối tuyệt vời thế nào.