Góp quỹ du lịch: cái chung có bị chi phối bởi lợi ích riêng?

(TBKTSG Online) - Một trong những nội dung được doanh nghiệp quan tâm trong Luật Du lịch sửa đổi, đang thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần này là việc nên hay không nên quy định buộc doanh nghiệp kinh doanh du lịch đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.