“Gió” đang đổi chiều trên thị trường TPCP

(TBKTSG) - Trên thị trường tài chính, các khoản đầu tư có thời gian càng dài thì rủi ro càng cao, đặc biệt là trái phiếu chính phủ (TPCP) được phát hành ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Bởi lẽ, tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô rất thấp. Lãi suất, tỷ giá và lạm phát thường thay đổi và biến động rất khó lường.