Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân ở phương đông