Giúp 2 bé khiếm thính nghe, nói lại bình thường

Cấy điện ốc tai từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ khiếm thính (câm điếc) phục hồi lại hoàn toàn khả năng ngôn ngữ, có thể theo học trường bình thường và hòa nhập xã hội.