Những sự thật bạn cần biết về tiết canh

Nhiều người cho rằng tiết canh có tính mát, bổ huyết, phòng được nhiều bệnh. Quan niệm này có chính xác?