Nhà ba tầng cực dị ở Sài Gòn nổi bật trên báo ngoại

Bị che kín bằng một bức tường kim loại đục lỗ, ngôi nhà ba tầng vẫn nổi bật, gây thu hút bởi không gian xanh mát bên trong.