Nhóm học viên kích động 200 người trốn trại cai nghiện lĩnh án

Sau một năm kích động 200 học viên cai nghiện ma túy Bà Rịa - Vũng Tàu trốn trại, 3 kẻ cầm đầu lĩnh án.