Chờ quà từ 'lính Mỹ', người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng

Quen "lính Mỹ" qua mạng xã hội được hơn một tháng, người phụ nữ ở Lâm Đồng lần lượt gửi 600 triệu đồng để chờ nhận kiện hàng của "bạn trai".