Để thận khỏe mạnh, không lo suy thận và chạy thận, bạn đừng bao giờ làm những điều này

Thận có thể sẽ phải làm việc quá sức nếu như lượng độc tố trong cơ thể quá nhiều. Điều này làm cho chức năng của thận bị suy giảm dần, dẫn đến suy thận.