Khai thác cát tận diệt ở Hòa Bình: Dân ngẩn ngơ vì tờ giấy phép

Phía UBND xã Hợp Thịnh hoàn toàn không biết việc công ty Sahara và công ty Hùng Yến được cấp phép khai thác cát. Chỉ khi việc khai thác có nhiều diễn biến phức tạp thì mọi việc mới được làm sáng tỏ.