Sacombank trông chờ gì sau đại hội "hai trong một"?

(TBKTSG Online) - Sacombank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông của cả năm tài chính 2015 và 2016 vào ngày 30-6. Theo lãnh đạo ngân hàng, dù sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng những tín hiệu gần đây giúp Sacombank có cơ hội đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu. Tuy vậy, nhân sự hội đồng quản trị cho đại hội vẫn là câu hỏi lớn đối với ngân hàng này.