Vay mua nhà ở xã hội: Không chỉ trông chờ vào chính sách

Các quyết định về việc áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội đã có, nhưng thực tế lại chưa thể triển khai.