Đại biểu Quốc hội: Có tình trạng giáo viên "thỏa mãn" khi đã vào biên chế

Khi trở thành công chức, viên chức trong ngành giáo dục, đâu đó vẫn có những giáo viên không nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng. Nói cách khác là họ có tình trạng "thỏa mãn" khi thấy mình đã được biên chế.